Zapraszam na XX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  7 marca 2016 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Maruszynie.
 2. Ustalenia dopłat do 1m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych.
 3. Najmu lokalu użytkowego w OSP Zaskale stanowiącego własność gminy Szaflary na okres do 3 lat.
 4. Przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.
 5. Określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 6. Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szaflary.
 7. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

39 − = 35