Stanisław Wąsik

Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

Propozycje mieszkańców realizowane przez Radnego

Szaflary: Organizowanie od stycznia 2016 roku w zimie zawodów konnych tzw. "Kumoterek"
Koszt całkowity15000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Rozbudowa dla LKS Szaflary dwóch boisk piłkarskich (jedno ze sztuczną nawierzchnią) z budową trybun i rozbudową budynku klubowego
Koszt całkowity2500000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Szaflarach
Koszt całkowity1000000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Aktualizacja i utwardzenie drogi gminnej "Za Górą" prowadzącej do ujęcia wody dla spółki wodnej zaopatrującej w wodę przedszkole gminne i remizę OSP w Szaflarach
Koszt całkowity200000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Ogrodowej
Koszt całkowity750000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Poszerzenie drogi wykonanie barierek bezpieczeństwa wzdłuż Potoku Furczańskiego od Skrzyżowania ul. Rola Galicowa i ul. Ogrodowa do Ul. Kościelnej
Koszt całkowity300000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Wykonanie studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście poszerzenia terenów budowlanych "Barć-Bory-Tewikiel"
Koszt całkowity60000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Poszerzenie drogi i budowa chodnik w ciągu ul. Polnej do "Tewikla"
Koszt całkowity1500000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Poszerzenie drogi i budowa chodnika w kierunku osiedla Sądel oraz wykonanie oświetlenia do wysokości istniejących zabudowań
Koszt całkowity1500000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Na ul. A. Suskiego namalowanie linii środkowej rozdzielającej drogę oraz linii stop wjazdu na ul. A. Suskiego z dróg bocznych
Koszt całkowity7500.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Zamontowanie lustra dla kierowców wyjeżdżających na ul. A. Suskiego z ul. Ruchu Ludowego
Koszt całkowity250.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Wykonanie kładki nad rzeką Biały Dunajec łączącą ul. Zakopiańską z ul. A. Suskiego koło posesji Państwa Stanek
Koszt całkowity2500000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Renowacja kładki nad rzeką Biały Dunajec pod byłą mleczarnią obecnie sklep Pana Fąfrowicza: piaskowanie oraz malowanie
Koszt całkowity100000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 100 m pod Kościołem przed Wikarówką do Państwa Kalatów, Mrowców, Jandrychów
Koszt całkowity35000.00 Liczba mieszkańców których dotyczy20 Koszty na mieszkańca1750
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Chodnik od mostu - Osiedle Nowe do granicy z Białym Dunajcem
Koszt całkowity2000000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Aktualizacja granic i wykonanie nawierzchni żwirowej (docelowo bitumicznej) na odgałęzieniu drogi gminnej na Osiedlu Nowe
Koszt całkowity1000000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Wykonanie zatoki przystankowej i przystanku na działce gminnej przed ul. Kolejową przy drodze krajowej DK-47
Koszt całkowity20000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Zakopiańskiej (od skrzyżowania z ul. Suskiego do Zadymy)
Koszt całkowity1000000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez