Pomoc przeznaczona była dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawnionego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm. ) z których co najmniej jedno dziecko było uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie w wysokości 120,00 zł.

Uprzejmie informuję, że w Gminie Szaflary została zakończona realizacja projektu „Pierwszy dzwonek”. Wsparcie finansowane było w 100% z dotacji celowej przyznawanej gminie na podstawie uchwały Nr 650/14 Zarządu Województwa Małopolskiego, z dnia 28 maja 2015r. w ramach realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”.

Wsparciem objęto 96 rodziny – 270 dzieci. Łączna kwota wydatkowanej dotacji celowej wyniosła 31.505,29,00 zł.

Pomoc przeznaczona była dla rodzin wielodzietnych 3+, z których co najmniej jedno dziecko było uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Otrzymanie pomocy było zależne od dochodów w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawnionego do świadczeń z pomocy społecznej. Wsparcie w wysokości 120,00 zł na ucznia przeznaczone było na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych programem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

„Projekt zrealizowano ze środków finansowych Województwa Małopolskiego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

93 − = 90