Uprzejmie informuję, że od dnia 25 września do 23 listopada 2015 r. w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Szaflary wyłożone są do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Szaflary.
Plany zostały opracowane na zlecenie Starostwa Nowotarskiego. Wykonawca tj. KRAMEKO Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o takie wyłożenie oraz podanie do informacji, że ww. plany będą  podstawą do naliczenia podatku leśnego zgodnie z ustawą o podatku leśnym z dnia 30.10.2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 200, poz. 1682).

Ponadto w dniu 20 października 2015 r. w godz. 9.00 – 15.00 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy KRAMEKO Sp. z o.o., który w ramach konsultacji społecznych, udzielał będzie informacji i wyjaśnień do zapisów zawartych w wyłożonym planie.

2 myśli nt. „Plany urządzenia lasu

  1. Krzysztof Kowalczyk

    W planach dostępne są informacje o stanie lasu oraz możliwości poprawy tego stanu. Istnieje możliwość sprawdzenia rozbieżności pomiędzy ewidencją a stanem faktycznym na gruncie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

22 − = 21