Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015”

nonameRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015” na najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Celem konkursu jest promocja małopolskich pracodawców, którzy wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosują również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.

W konkursie wyodrębniono następujące kategorie uczestników:

 • I kategoria: Pracodawca zatrudniający do 25 pracowników;
 • II kategoria: Pracodawca zatrudniający do 250 pracowników;
 • III kategoria: Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników.

Ocenie podlegać będą działania Pracodawcy ułatwiające pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym podejmowane w 2015 roku.

Ocena działań realizowanych przez podmioty zgłoszone do konkursu dokonywana będzie
w oparciu o następujące kryteria:

 1. Zatrudnienie i organizacja pracy
 2. Organizacja opieki nad dziećmi pracownika
 3. Materialne wsparcie pracowników w pełnieniu funkcji rodzicielskich
 4. Zdrowie, wypoczynek i czas wolny pracowników
 5. Inne rozwiązania wprowadzone przez pracodawcę na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa  w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) w terminie do 15 października 2015 roku:

 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl
 • oraz w wersji papierowej na adres:
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  Piastowska 32, 30-070 Kraków

Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015”.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem nagród odbędzie się do
30 listopada 2015 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie,
ul. Piastowska 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12 422-06-36 w. 21

Formularz uczestnictwa

Regulamin konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 2