Archiwa autora: Adam Andrzej Kustwan

Adam Andrzej Kustwan

Stanowisko d/s Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Podhalańska Lokalna Grupa Działania organizuje  spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób planujących otworzyć działalność gospodarczą. Spotkanie odbędzie się 06-11-2015 r. o godzinie 17:00Gminnym Centrum Kultury w Poroninie ul. Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin;

Na spotkaniu zostaną przedstawione informacje: w jaki sposób pozyskać środki na rozwój działalności do 300 tys. zł oraz jak uzyskać premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 100 tys. zł

Serdecznie Zapraszam

Joanna Filas
PODHALAŃSKA Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Podhalańska Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na spotkania „PROW 2014-2020 – budowanie nowej LSR”.  Spotkania skierowane są do: mieszkańców oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników,. Celem spotkań jest  przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru działania LGD.  Zostanie omówiony zakres  wsparcia w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020;

Terminy spotkań konsultacyjnych w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

  • Biały Dunajec Gminny Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec
    w terminie 31.08.2015 od godziny 17:00;

  • Czarny Dunajec Centrum Kultury i Promocji, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec w terminie 01.09.2015 od godziny 17:00;

  • Kościelisko Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej, ul. Nędzy Kubińca 76, 34-511 Kościelisko w terminie 02.09.2015 od godziny 17:00;

  • Poronin  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin w terminie 03.09.2015 od godziny 17:00;

  • Szaflary Sala obrad Urząd Gminy, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary w terminie 04.09.2015 od godziny 17:00;

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!
Podhalańska Lokalna Grupa Działania
e-mail – info@podhalanska.pl 
www.podhalańska.pl
 tel. 18 20 11 543