Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.

 Zgodnie z:

– Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami)

– oraz Uchwałą Nr X/65/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.

Wójt Gminy Szaflary informuje, że od dnia 01 września 2015 r. do dnia 15 września 2015 r.

można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2015 roku.

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, pok. Nr 3, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00  do 15:00.

Wniosek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

80 − = 76