Zwolnienia z podatku dla przedsiębiorców w związku z COVID-19

 

W ramach pomocy przedsiębiorcom Rada Gminy Szaflary w dniu 29 kwietnia 2020 r. podjęła Uchwałę nr XVIII/130/2020 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za okres marzec  i kwiecień 2020 r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 5 maja 2020 r. poz. 3122.

W dniu 24 czerwca 2020 r. została podjęta przez Radę Gminy Szaflary Uchwała nr XIX/140/2020 zmieniająca powyższą uchwałę i przyznająca dodatkowy okres zwolnienia za maj i czerwiec 2020 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 2 lipca 2020 r. poz. 4341.

W celu skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy, którzy zostali objęci powyższą uchwałą powinni w terminie do 30 września 2020 r. złożyć do Wójta Gminy Szaflary następujące dokumenty:

OSOBY FIZYCZNE:

– informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikiem o zwolnieniu  ZIN-2,

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 1 powyższej uchwały,

– oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 2 powyższej uchwały.

OSOBY PRAWNE:

– korektę deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikiem o zwolnieniu ZDN-2,

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 1 powyższej uchwały,

– oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 2 powyższej uchwały.

Pozostali przedsiębiorcy, którzy również znaleźli się w trudniej sytuacji z nie swojej winy, ale nie są objęci przepisami tej uchwały, mogą starać się  o zwolnienie z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Ponadto uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy publicznej przez podatnika, będącego przedsiębiorcą.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Szaflary – tel. 18 26 123 21 pokój nr 1.9.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + 2 =