Świat techniki w Bańskiej Wyżnej

W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej od maja realizowany jest projekt „Świat techniki zamiast używek”, który wpisuje się w realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz dzieci i młodzieży” i jest finansowany przez Urząd Gminy w Szaflarach. Pieniądze na organizację 120 godzin zajęć pozyskało Stowarzyszenie NaSa Bańska Wyżna. Na potrzeby realizacji projektu Stowarzyszenie zakupiło 2 zestawy klocków konstrukcyjnych.

W zajęciach z robotyki bierze udział 30 uczniów szkoły podstawowej. Warsztaty pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i informatyki. Uczniowie rozwijają zdolność logicznego myślenia oraz pobudzają wyobraźnię przestrzenną. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży o utrudnionym dostępie do ofert zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego w sposób ciekawy i nowatorski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 2