Wspomnienia z obchodów Dnia Nauczyciela w ZSPiG w Maruszynie Dolnej w myśl hasła: „Aby jemu było dobrze i żeby z nim było dobrze”

Dnia 14.10.2016 r. uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie biorący udział w akademii wcielili się w różne role na scenie teatru „Żar Żoru” Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej Swoim występem potwierdzili, jak ważna powinna być edukacja dla ludzi młodych. Uczniowie pokazali też, że to ludzie dobrze wykształceni, ludzie światli są motorem pozytywnych zmian w państwie. To dzięki takim osobom w 1773 r. powstała w Polsce Komisja Edukacji Narodowej – pierwsze w Europie ministerstwo oświaty. Komisja przejęła dawne majątki zakonu jezuitów. Członkowie Komisji postanowili dostosować naukę w szkole do potrzeb życia, wychowywać dobrego człowieka i rozumnego obywatela, tak „aby jemu było dobrze i żeby z nim było dobrze”. W szkołach podlegających KEN ograniczono nauczanie łaciny i usunięto teologię. Położono nacisk na język ojczysty oraz nauki ścisłe. Wszyscy już wiedzą, że KEN była jednym z największych osiągnięć XVIII-wiecznej Polski.

Młodsi uczniowie z radością i zapałem zaśpiewali: ”Wszyscy mi mówią: Bądź dziennikarką, księgową lub artystką. Na świecie liczą się mądrzy ludzie. Tacy, co wiedzą wszystko. To prawda, ale jest jedna sprawa, o którą chciałam spytać. Nim będą sławni, Ci wielcy ludzie, kto ich nauczy czytać?”. W tak ważnym dniu nie zabrakło zabawy i śmiechu, integrującego uczniów, nauczycieli i rodziców. Gimnazjaliści natomiast doprowadzili do łez zaproszonych gości, przedstawiając scenki pt. „Poplątani”.

Na zakończenie uczniowie skierowali wiele ciepłych i wzruszających słów do nauczycieli. Dziękowali za ich pracę, cierpliwość, oddanie, zrozumienie, trud, który podejmowany jest po to, aby dzieci się rozwijały prawidłowo i były bezpieczne w niełatwym dla nich świecie. Uczniowie dziękowali nauczycielom emerytowanym, że zechcieli przyjść i podzielić się wspomnieniami z pracy w szkole w Maruszynie Dolnej. Rodzice uczniów z wielkim sentymentem wracali natomiast do czasów minionych, ale jakże pięknych i intensywnych dla nich ze względu na podejmowane przez społeczność szkolną działania. Gdyby nie ten wspólny, tzn. nauczycieli, rodziców i  uczniów trud, nie byłoby szkoły tak pięknej i z takim dorobkiem, jak szkoła w Maruszynie Dolnej.

Pan Dyrektor Jan Królczyk życzył wszystkim pracownikom szkoły oraz całej społeczności szkolnej dużo zdrowia, satysfakcji z pracy i radości w życiu codziennym. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Bogumiła Zubek złożyła nauczycielom życzenia w imieniu wszystkich rodziców oraz zaprosiła na ciastko i kawę. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Buńda przekazała nauczycielom ciepłe życzenia od wszystkich kolegów i koleżanek, życzyła zdrowia, siły, wytrwałości i dużo ambitnych, ciekawych świata uczniów.

Renata Jagoda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 5 = 9