Projekt budowy hali w Szaflarach

Dlaczego nie ma informacji dotyczącej projektu budowy hali w Szaflarach, projekt miał być gotowy 23 grudnia?
Przed wyborami były zapewnienia, że wszystko będzie jasne, przejrzyste, czytelne i przekazywane opinii publicznej na bieżąco.
A tu nikt nic nie wie, o co chodzi?

Aneta Sarnecka-Grzybała - Kierownik referatu gospodarki przestrzennej i inwestycji

Z uwagi na fakt, iż konieczna stała się przebudowa sieci (czego nie można było przewidzieć na etapie organizowania przetargu), a co za tym idzie niezbędne było uzyskanie warunków od gestorów sieci – wydłużył się czas związany z projektowaniem. Został podpisany aneks do umowy, zgodnie z zapisami którego projekt budowlany zostanie zrealizowany do połowy kwietnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

88 − = 81