ul.leśna zaskale

Zwracam się z pytaniem co należy zrobić by na początku naszej uliczki postawić znak droga osiedlowa i automatycznie zmienić zasady poruszania się pojazdów na tej bardzo wąskiej ale nader ruchliwej uliczce

Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Aby postawić jakikolwiek znak drogowy należy to poprzedzić wykonaniem projektu zmian w organizacji ruchu drogowego.

Kompetencje w zakresie zmiany oznakowania drogi określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 r.

Zgodnie z powyższymi przepisami wszelkie zmiany w zakresie organizacji ruchu (a wiec także zmiany w oznakowaniu znakami pionowymi) realizowane są przez zarządcę drogi i na jego koszt .

Podstawę dokonania jakichkolwiek zmian jest projekt organizacji ruchu (lub projekt zmian w organizacji ruchu). Projekt ten winien spełniać wymagania określone w § 5 w/w rozporządzenia. .

Następnie projekt ten podlega zatwierdzeniu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Wobec powyższego, w przypadku propozycji postawienia znaku przy drodze gminnej, należy zwrócić się z wnioskiem do Wójta Gminy Szaflary o postawienie znaku. Wniosek zostanie przeanalizowany i po uznaniu jego słuszności zostanie wdrożona procedura jak wyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + 8 =