Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary w dniu:  19 Maja 2015 roku (wtorek) godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary,  ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Tematy posiedzenia’ collapse_link=’true’]

  1. Kontrola i ocena sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za 2014 rok.
  2. Wniosek o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium Wójtowi za 2014 rok.
  3. Zaopiniowanie przez Komisję Rewizyjną projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy.
  4. Dyskusja, wolne wnioski.
[/spoiler]

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

95 − = 85