Szkolne warsztaty muzyki góralskiej ZSPiG w Bańskiej Wyżnej Muzyka ojców naszych – nasze dziedzictwo

W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej realizowany był innowacyjny projekt Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów poprzez organizację warsztatów muzyki góralskiej i koncertu podsumowującego. Projekt został napisany przez dyrektora szkoły i radną gminy Szaflary we współpracy z Podhalańską Lokalną Grupą Działania oraz Urzędem Gminy Szaflary. Na realizację projektu szkoła otrzymała 13 040,00 zł, całkowity koszt projektu wynosi 16 300,00 zł. Operacja w 80% finansowana jest Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. 20 % środków finansowych pochodzi z budżetu gminy Szaflary.

Idea projektu była taka, aby pozyskać dzieci, które będą potrafiły grać na instrumentach do szkolnego zespołu regionalnego „Watra”. Oprócz tego celem było zaszczepienie w uczniach zainteresowania muzyką góralską, a także ukazanie sposobu na spędzanie wolnego czasu.
Cztery grupy uczniów, podzielonych według wieku i stopnia zaawansowania, dwa razy w tygodniu pod okiem podhalańskich muzyków- Krzysztofa Trebuni-Tutki i Kazimierza Karpiela – uczyły się gry na skrzypcach, basach, dudach i piszczałkach. W sumie z warsztatów skorzystało 30 dzieci. Zajęcia trwały od stycznia do marca, także w okresie ferii. Szkoła zapewniła uczniom instrumenty muzyczne na warsztaty: dwoje basów, siedmioro skrzypiec, jedne dudy, 5 piszczałek. Projekt należał do krótkoterminowych i został zakończony koncertem podsumowującym warsztaty, na którym uczniowie zaprezentowali zdobyte umiejętności.

Dnia 25 marca 2015 roku w Karczmie „Wiyrchowo” w Bańskiej Wyżnej odbył się koncert podsumowujący warsztaty muzyczne gry na ludowych instrumentach górali podhalańskich zatytułowany Muzyka ojców naszych – nasze dziedzictwo.
Uczniowie już po południu zebrali się na próbę generalną, bez której żaden koncert nie ma prawa bytu. Młodzi muzykanci ubrani w regionalne stroje dostosowywali się z uśmiechem na ustach do ostatnich rad i drobnych poprawek. W miarę upływu czasu przybywali pierwsi goście, a coraz większa liczba osób świadczyła o tym, że do koncertu zostało tylko parę chwil. Gdy wybiła 1800 pani dyrektor oraz pani Barbara otworzyły koncert przywitaniem gości, opowiedzeniem pokrótce o przedsięwzięciu, po czym oddały głos panu Krzysztofowi Trebunii – Tutce, który poprowadził muzyczną część koncertu, a także wraz z córką Anną, synem Jaśkiem oraz panem Kazimierzem Karpielem wspierał podopiecznych poprzez wspólną grę. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali kilkanaście nut podhalańskich, a całości dopełnili śpiewem i tańcem góralskim. Koncert zakończył się gromkimi brawami, a także podziękowaniami, po czym zgromadzeni z uśmiechem na ustach i radością w sercu udali się na poczęstunek.
W imieniu uczestników warsztatów i swoim pragnę całym sercem podziękować pani dyrektor Urszuli Krupie oraz radnej gminy Szaflary Barbarze Zalińskiej- Sikoń, bo to dzięki ich inicjatywie, zaangażowaniu, a także włożonej pracy mogliśmy przeżyć tak wspaniałe doświadczenie.

Relację z koncertu napisała Matra Strama uczennica kl. III gimnazjum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

98 − = 89