Dziesiąte ortograficzne zmagania w Bańskiej Wyżnej

Paulina Łaś z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach zajęła pierwsze miejsce w X Gminnym Konkursie Ortograficznym dla Gimnazjalistów.

Druga lokata przypadła Mateuszowi Bieńkowi również z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach, a trzecie miejsce zajęła Justyna Cachro z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej. Wyróżnienia zdobyli: Iwona Jarząbek z ZSPiG w Bańskiej Niżnej, Karolina Fąfrowicz uczennica ZSPiG w Szaflarach, Stanisław Kwak z ZSPiG w Skrzypnem, Katarzyna Babiarz z ZSPiG w Bańskiej Niżnej.

W środę 18 marca w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej po raz dziesiąty odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla Gimnazjalistów. Patronat nad Konkursem objął Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński oraz Wydział Humanistyczny Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. W jubileuszowym Konkursie wzięło udział 21 gimnazjalistów z gminy Szaflary. Uczniowie pisali dyktando zredagowane przez dr Annę Mlekodaj – wykładowcę Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, która jednocześnie przewodniczyła pracy komisji konkursowej.

Otwarcia Konkursu dokonała dyrektor szkoły Urszula Krupa, która przywitała uczestników Konkursu wraz z opiekunami i przedstawiła planowany przebieg spotkania.

Tegoroczne zmagania ortograficzne zainspirowane zostały życiem i działalnością Janusza Korczaka – pedagoga wszech czasów. Uczniowie przystąpili do dyktanda pt. Sentencje Janusza Korczaka. Zamysłem autorki tekstu nie było napisanie typowego dyktanda przeładowanego trudnościami ortograficznymi, a przekazanie głębokich myśli wychowawczych Korczaka i wyeksponowanie ich aktualności:

Każdy, kto pracuje z dziećmi, powinien rozumieć do głębi twórcze ,,nie wiem”, które we współczesnej psychologii zrzuciło z piedestału wszechobecną pewność, dotyczącą dziecka i jego ważkich problemów. Każdy winien pamiętać, iż żadna książka, ani żaden lekarz nie zastąpią czujnej myśli oraz zaangażowania osoby, która dąży do tego, by zrozumień dziecko.

Podsumowanie Konkursu rozpoczął program artystyczny w wykonaniu uczennic z ZSPiG w Bańskiej Wyżnej. W poruszającym występie została przybliżona postać Janusza Korczaka, który był jednym z pierwszych głosicieli prawdy o tym, że dziecko jest autonomiczną osobowością posiadającą własną godność, zainteresowania, potrzeby i prawa. Korczak zauważył w dziecku człowieka, walczył o jego podmiotowość. Zostawił jasny przekaz: nie ma dzieci, są ludzie. W programie przywołano również myśli stanowiące fundament jego systemu wychowawczego:

Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a tłumaczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dziećmi mnóstwo natchnionych chwil.

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.

Podsumowanie Konkursu uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński i wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu pani Maria Głuszak, którzy wręczyli nagrody laureatom, wyróżnionym uczniom oraz pozostałym uczestnikom.

Goście pogratulowali organizacji Konkursu i wzruszającego programu artystycznego. Pani wizytator życzyła uczniom takich nauczycieli, jakim był sam Janusz Korczak.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem, nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy Konkursu. Laureaci oprócz cennych wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych otrzymali pamiątkowe statuetki.

Paulina Łaś i Mateusz Bieniek będą reprezentowali gminę Szaflary w VII Podhalańskim Konkursie Ortograficznym o Nagrodę Rektora PPWSZ, który odbędzie się 9 czerwca 2015 r.

Organizatorzy zapraszają do zmagań z ortografią w kolejnych edycjach konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

69 − 64 =