„UMIEMY GOSPODAROWAĆ ODPADAMI” – Podsumowanie kampanii szkolnej w ZSPiG w Bańskiej Niżnej

Czas od 20 stycznia do 13 lutego 2015 r. w naszej szkole był bardzo ciekawy, przepełniony nowymi pomysłami i różnorodną aktywnością dzieci. Kampanię „Umiemy gospodarować odpadami” rozpoczął apel szkolny. Ewa Groblicka i Irena Topór – koordynatorki akcji – po wstępnych konsultacjach z innymi nauczycielami  i przedstawicielami samorządu uczniowskiego, poinformowały uczniów, nauczycieli  i innych pracowników szkoły o zaplanowanych działaniach.

Głównym celem projektu było:

 • poszerzenie wiedzy na temat rodzajów odpadów
 • uświadomienie potrzeby ich segregacji i recyklingu
 • zainteresowanie dzieci ekologią.

W ćwiczeniach praktycznych brały udział przedszkolaki, dzieci ze szkoły podstawowej  i gimnazjum. Zajęcia dotyczyły zasad gospodarowania odpadami  i realizowane były w ramach lekcji wychowawczych, lekcji przyrody, biologii  i chemii, z wykorzystaniem następujących materiałów tematycznych:

  • informacja Urzędu Gminy Szaflary na temat metod segregacji i zmian
   w systemie odbioru odpadów na terenie gminy od dnia 1 lutego 2015 r.
  • prezentacja multimedialna pt. „Akademia Odpadowa”
  • gry i zabawy dydaktyczne
  • krótkie filmy edukacyjne
  • karty pracy i malowanki.

Zorganizowano i przeprowadzono szkolny konkurs plastyczny „Segreguj odpady” w kategoriach wiekowych; klasy I-III szkoły podstawowej i Oddział Przedszkolny (konkurs indywidualny), klasy IV-VI szkoły podstawowej i klasy I-III gimnazjum (prace w grupach-plakaty). Dla wszystkich klas przygotowano konkurs „Żółty pojemnik”. Zadaniem uczniów każdej klasy pod okiem wychowawcy było zaprojektowanie i estetyczne wykonanie najbardziej pomysłowego pojemnika na odpady z papieru i plastiku, który jest używany w każdej sali lekcyjnej.

Odbył się szkolny konkurs wiedzy pt. „Umiemy gospodarować odpadami”
w formie testu zadań zamkniętych i otwartych. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie ZSPiG w Bańskiej Niżnej, którzy za posiadaną wiedzę zostali ocenieni stopniem z edukacji wczesnoszkolnej, przyrody albo biologii.

Uroczyste podsumowanie kampanii szkolnej połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się dnia 13.02.2015r.

Wyniki konkursu plastycznego „Segreguj odpady”

Nagrodzone prace indywidualne:

 • Oddział Przedszkolny: Michał Adamczyk, Adrian Bobak, Filip Dziadura
 • Klasy I-III: Szymon Bartoszek, Marcel Bielecki, Kinga Ziemianek

Wyróżnione prace indywidualne:

 • Oddział Przedszkolny: Anna Galica, Krzysztof Rzadkosz
 • Klasy I-III: Dominika Bieda, Piotr Barnaś, Krzysztof Gzik

Nagrodzone prace grupowe: plakaty klasy VI i III gimnazjum.

Wyniki konkursu: „Żółty pojemnik”

 • I miejsce: Oddział Przedszkolny
 • II miejsce: klasa III gimnazjum
 • III miejsce: klasa III szkoły podstawowej

W pracach konkursowych zostały zastosowane różnorodne i ciekawe formy
i techniki plastyczne. Treść wszystkich prac była zgodna z tematem konkursów. Nagrody zostały ufundowane ze środków szkolnych oraz Gminnego Zespołu Oświaty w Szaflarach. Koordynatorki akcji dziękują za udział wszystkim uczestnikom konkursów i ich opiekunom oraz serdecznie gratulują zwycięzcom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 2 =