Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu: 19 lutego 2015 roku (czwartek) godz. 15.30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

[spoiler title=’Proponowany porządek posiedzenia’ collapse_link=’true’]
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zapoznanie się z planem wydatków przeznaczonych na rolnictwo
  3. Lasy gminne.
  4. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie powołania pani Anny Golonka na Skarbnika Gminy Szaflary.
  5. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
  6. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr L/262/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: ustanowienia dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia kryteriów przyznania dopłaty.
  7. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za
  8. gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na  których zamieszkują mieszkańcy.
  9. Wolne wnioski.
[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

64 + = 74