Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary

 

Gmina Szaflary jako Partner projektu Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary w ramach poddziałania 4.5.2  Niskoemisyjny transport miejski – SPR realizuje zadanie:

Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Zaskale i Szaflary wzdłuż drogi 1658K – Szaflary-

Ludźmierz, którego dofinansowanie wynosi 849 071,81 zł

Ciąg pieszo – rowerowy będzie budowany wzdłuż ulicy Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu oraz ul. Kolejowej w Szaflarach tj. wzdłuż drogi powiatowej 1658K Szaflary – Ludźmierz km od ok. 0+000,00 do ok. km 1+633,00, w miejscowości Szaflary i Zaskale z przerwą pomiędzy 0+226 do 0+278, która obejmuje piesze przejście kolejowe przez tory. Ciąg pieszo rowerowy  budowany jest na dł. 1,289 km w tym. : 2372 m2 ciągu pieszego i 3162 m2 ciągu rowerowego,  będzie oznakowany znakami drogowymi C-13 i C-16.