Zakończenie roku szkolnego w Bańskiej Wyżnej

 

Inaczej niż zwykle, bez uroczystej akademii, w obostrzeniach sanitarnych, z refleksjami na temat minionego czasu zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Uczniowie w strojach galowych oraz w maseczkach licznie przybyli odebrać świadectwa szkolne. Wielu z nich oprócz świadectw otrzymało nagrody za wyniki w nauce, frekwencję, a także w tym roku szkolnym za systematyczny udział w wideolekcjach i zaangażowanie w naukę zdalną.

Chociaż uśmiechy nie były widoczne, czuliśmy radość ze wspólnych spotkań po tak długim okresie. Bogatsi o nowe doświadczenie życzyliśmy sobie wzajemnie powrotu do szkoły we wrześniu.

Zakończyliśmy rok szkolny z poczuciem rzetelnie wykonanego obowiązku zdalnej nauki, zapewne dzięki właściwej organizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaangażowaniu i dobrej woli nauczycieli oraz wysokiemu poczuciu odpowiedzialności zawodowej. Znaczna część nauczycieli w Bańskiej Wyżnej bardzo odpowiedzialnie podeszła do nauczania z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość, szukając rozwiązań a nie problemów.

Urszula Krupa

Dyrektor SP w Bańskiej Wyżnej