Szaflarzanie uczcili 80. Rocznicę Pierwszego Transportu Polaków do KL Auschwitz

14 czerwca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady – polskie święto uchwalone 2006 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 66. rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu więźniów do KL Auschwitz.

14 czerwca 1940 roku hitlerowcy deportowali do nowo utworzonego niemieckiego obozu Auschwitz grupę 728 Polaków, więźniów z więzienia w Tarnowie, głównie młodych ludzi, harcerzy, studentów, członków podziemnych organizacji niepodległościowych, żołnierzy kampanii wrześniowych 1939 roku, którzy próbowali się przedrzeć na Węgry do powstającej tam Armii Polskiej. W I transporcie Polaków znalazło się także kilkudziesięciu Podhalan.

Dla uczczenia ich pamięci w tym dniu w całej Polsce odbywały się uroczyści związane z 80. Rocznicą pierwszego masowego transportu więźniów do KL Auschwitz. Również w Szaflarach, po Mszy Świętej o godzinie 9:00, delegacja na czele z Wójtem Gminy Szaflary, złożyła wieniec pod pomnikiem Augustyna Suskiego – urodzonego w Szaflarach poety i działacza ruchu ludowego, założyciela Konfederacji Tatrzańskiej, który zginął w KL Auschwitz w 1942 r.

Tekst i zdjęcia: GCKPiT w Szaflarach