Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem

 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, Minister Klimatu oraz Główny
Inspektor Sanitarny wydali Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi
w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną
przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii), których treść przesyłam
Państwu w formie załącznika do niniejszego pisma.
Wytyczne zostały również opublikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu
Sanitarnego

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

Dokument zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami
wytwarzanymi m.in. w miejscach kwarantanny lub izolacji.