Wigilia na Bańskiej Wyżnej

 

We wtorek 17 grudnia 2019 roku  o godzinie 14:00 w Szkole Podstawowej im. Św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej odbyła się  uroczysta Wigilia Szkolna, którą zgodnie z tradycją współorganizowali rodzice i uczniowie klasy 7. Tradycyjne spotkanie wigilijne organizowane jest od ponad trzydziestu lat.

W spotkaniu wzięli udział  zaproszeni goście: radna Gminy Szaflary Barbara Zalińska – Sikoń, instruktorka zespołu regionalnego pani Małgorzata Chodorowicz, Grono Pedagogiczne, Rodzice uczniów kl. VII, przedstawiciele klas I-V oraz klasa VI. Świętowanie przebiegało w radosnej              i pogodnej atmosferze. Uroczystość otworzył krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy VII oraz przemówienie pani dyrektor Urszuli Krupy. Następnie odbyło się tradycyjne łamanie opłatkiem i wzajemne składanie życzeń, po którym wszyscy zasiedli do poczęstunku przygotowanego przez rodziców uczniów.

Sala była pięknie udekorowana, a uroczysty charakter spotkania podkreślały regionalne stroje uczniów.

                                                                                           Andrzej Jarząbek, klasa VII