„Świat jest ciekawy! Świat wokół nas w liczbach i zjawiskach”, w Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej

Tegoroczny „Dzień szkolnych projektów” odbył się 4 grudnia. Dzień ten należy co prawda do górników świętujących „Barbórkę”, którzy codziennie odkrywają skarby ziemi, ale w naszej szkole uczniowie wszystkich klas postanowili przedstawić swoje osiągnięcia w poszukiwaniach ciekawostek i zjawisk na naszym globie. Przez kilka miesięcy pod kierunkiem swoich wychowawców zagłębialiśmy się w tajemnice i cuda naszego świata. Klasy zaprezentowały się w krótkich scenkach teatralnych, pokazach, a także śpiewie i tańcu.

Jako pierwsi wystąpili najmłodsi, którzy wprowadzili nas do królestwa pszczół. Kostiumy, dekoracje, piosenki zachwyciły publiczność. Chwilę później pierwszoklasiści zalali nas opowieściami o wodzie na ziemi i w chmurach. Była to piękna lekcja geografii.

Natomiast klasa druga przeobraziła się w drzewa i szumiąco, śpiewająco oczarowała publiczność wiedzą na ich temat. Przed przerwą rewelacyjnym pomysłem i jego realizacją pochwaliła się klasa trzecia, która barwnie i dynamicznie przedstawiła …siebie , swoje życie od urodzenia. Przy gromkich brawach udaliśmy się na przerwę , gdzie czekały na nas słodkości przegotowane przez naszych rodziców.

Kolejnym występem wprowadziła nas klasa czwarta w głęboką refleksję o zmianach klimatycznych i zagrożeniach na świecie. Wypływająca nauka uświadamiała, że naszym obowiązkiem jest dbanie o ziemię jak o swój dom. I jakby na życzenie sala gimnastyczna zrobiła się cała zielona. Sprawcą tego zjawiska była klasa piąta, która swoim występem o kolorze nadziei zaraziła nas dużym optymizmem i wiarą ,że świat może być lepszy. Dowodem na to były ludzkie osiągnięcia , czasem może niepotrzebne, ale świadczące o ludzkich możliwościach. W przebarwny sposób klasa szósta zaskakiwała nas rekordami Guinessa. Rekordy możliwości człowieka! Zawsze nas osłupiają.

Tytuł projektu klasy siódmej „Między niebem a ziemią” rodził podejrzenia o latające obiekty , samoloty. Nic z tego. Siódmoklasiści przenieśli nas w prehistoryczne czasy, by połaczyć naszą epokę zjawiskami atmosferycznymi , które zmieniały świat i były ważnymi czynnikami w rozwoju cywilizacyjnym. Jeszcze nie wybrzmiały burzliwe / z piorunami!/ oklaski , a scenę zajęli najstarsi w naszej szkole. Ósma klasa żywiołowo zaznaczyła swoją obecność, dynamicznie przeplatając scenami przybliżającymi pochodzenie przedmiotów codziennego użytku. Swoją prezentację zakończyli piosenką w stylu rapp. Trudno mówić o najlepszym występie. Wszyscy uczniowie i ich opiekunowie wykonali olbrzymią pracę. Przybyli na pokazy rodzice po raz kolejny zobaczyli w swoich pociechach artystów.

Uczniowie klasy VIII