Wymiana kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary

Gmina Szaflary realizuje projekt  Wymiana kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) –SPR.

W ramach projektu dofinansowana zostanie wymiana niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe starego typu w 80 gospodarstwach domowych z obszaru Gminy Szaflary na niskoemisyjne kotły 5 klasy emisji spalin (źródło ciepła ekogroszek, pelet).

Dofinansowanie wymiany kotła wynosi maksymalnie  8 000,00 zł,   instalacja wewnętrzna związana z przyłączeniem pieca  maksymalnie 1 000,00 zł.

Realizacja projektu skutkować redukcją emisji :

  • CO2 równą 42,01 %;
  • PM10 równą 96,55%;
  • PM2,5 równą 92,22%

W ramach projektu przeprowadzona będzie kampania edukacyjno-ekologiczna związana z niską emisją skierowana do mieszkańców oraz młodzieży. We wszystkich szkołach zostanie przeprowadzona kampania ekologiczna: prezentacje, szkolenia uświadamiające zagrożenia dla zdrowia wynikające z zanieczyszczenia powietrza niską emisją spalin, podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa, promujące postawy proekologiczne oraz poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Wartość dofinansowania wynosi  656 052,81 zł