Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Kogo dotyczy Obywatel/ka polski
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia
Formularze/

wnioski

Wniosek w USC
Opłaty 38,00 zł od zaświadczenia
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów Dowolny USC na terenie Polski.
Termin załatwienia sprawy

1-2 dni po złożeniu wniosku i dokumentów

Podstawa prawna Art. 49 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).
Uwagi i dodatkowe informacje Odbiór dokumentów – osobiście przez wnioskodawcę

UWAGA!

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.