Archiwa kategorii: Skrzypne

Uczennica klasy I SP im. Św. Jadwigi w Skrzypnem Oliwia Sikoń została nagrodzona w VIII edycji konkursu plastycznego „Czysta woda-zdrowe życie”.
Pod koniec grudnia w Urzędzie Gminy Nowy Targ odbyło się podsumowanie […]

Na piątkowym zebraniu, w dniu 15 września 2017 roku, rodzice wybrali swoją reprezentację do kolegialnego organu samorządu rodziców w szkole w Skrzypnem.

Zanim to jednak nastąpiło, ciepłymi oklaskami przywitali nowego dyrektora szkoły Panią mgr Brygidę Strzęp, która to zebranie poprowadziła. Pani Dyrektor przedstawiła swoją koncepcję rozwoju szkoły, przedstawiła nowo zatrudnionych nauczycieli oraz poinformowała zebranych o podjętych przez siebie i radę pedagogiczną przedsięwzięciach.

Następnie Pani Dyrektor odczytała skierowany do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem list Pana Wójta Rafała Szkaradzińskiego. W nadesłanym do rodziców liście Pan Wójt
z satysfakcją przypomniał o zakończonej właśnie inwestycji – budowie chodnika, który poprawi bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców Skrzypnego. Z uznaniem dla wykonawców kolejnej inwestycji podkreślił również postęp prac na budowie sali gimnastycznej. Pan Wójt wskazał na udział Gminy Szaflary w projektach mających na celu doposażenie bazy dydaktycznej poszczególnych szkół, w tym Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem. Zebrani rodzice burzą oklasków przyjęli skierowany do nich list i tym samym podziękowali Panu Wójtowi za jego troskę o poprawę warunków nauki i pracy w szkołach i placówkach Gminy Szaflary, a także podjęte i realizowane dowozy dzieci do szkół.

Zebrana społeczność rodzicielska jednogłośnie udzieliła absolutorium ustępującej Radzie Rodziców pod przewodnictwem Pani Grażyny Fatli. Należy w tym miejscu podkreślić niebywałe wprost zaangażowanie rodziców we wspieranie działania i funkcjonowanie szkoły w Skrzypnem. Słynne już
w naszym regionie są koordynowane przez Panią Grażynę i Radę Rodziców Festyny Rodzinne, Posiady Opłatkowe, czy obchody Dnia Dziecka. Przypomnieć tu należy również wkład finansowy
i organizacyjny w wyposażenie szkoły.

Cieszymy się zatem bardzo z faktu, że na następną kadencję społeczność rodzicielska po raz kolejny powierzyła funkcję przewodniczącej Pani Grażynie Fatli. Zastępczyniami zostały Panie Agnieszka Zapotoczna i Kinga Karpiel, sekretarzem Pani Joanna Mrugała, a skarbnikiem Pani Agnieszka Sikoń. Wybrano również Komisję Rewizyjną w następującym składzie: Pani Barbara Sikoń, Pani Katarzyna Migiel, Pani Zofia Pęksa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Podziękowanie
dla Pana
Henryka Chrobaka

Za sumienną, owocną i pełną oddania pracę
na stanowisku Dyrektora i Nauczyciela
w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem,
za cierpliwość, życzliwość i troskę o dobro naszych uczniów
oraz duży wkład w rozwój gminnej oświaty.
Jednocześnie życzę Panu zasłużonego odpoczynku, niezawodnego zdrowia
i czasu na realizację własnych pasji i marzeń.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński.

10 czerwca br. w Baranowie Sandomierskim odbył się XXIV Ogólnopolski Festiwal Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej „DZIECKO W FOLKLORZE”. Zespół „Dzieci ze Skrzypnego” swym pełnym uroku i góralskiego „ognia” śpiewem zdobył na festiwalu […]

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w związku z modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości: Bańska Niżna, Bór i Skrzypne decyzje wymiarowe dla miejscowości Bór i Skrzypne będą doręczone w terminie późniejszym (tzn. po 15 marca  2017 r.). Natomiast dla miejscowości Bańska Niżna decyzje wymiarowe będą doręczone dopiero po weryfikacji danych wynikających z ewidencji z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Po eliminacjach w Gminnym Konkursie Recytatorsko – Gawędziarskim im. Andrzeja Kudasika i Bogdana Werona, który miał miejsce 30 listopada 2016r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem, uczniowie – […]

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem został Laureatem Ogólnopolskiego Programu „Zadowolony Konsument”.
Bardzo wymagająca Komisja programu ogólnopolskiego doceniła starania dyrektora i kadry pedagogicznej szkoły w Skrzypnem […]