Archiwa autora: Monika Holuk-Augustyn

Informujemy, że  w dniu 7.10.2019 r. upływa ostateczny termin składania deklaracji na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej. Po tej dacie nie będzie możliwości ujęcia dodatkowych budynków w obecnie projektowanym zakresie sieci

W ostatnim czasie na terenie Gminy można spotkać projektantów, którzy uzgadniają przebieg sieci z mieszkańcami, z czym to jest związane?

W chwili obecnej na terenie miejscowości Szaflary, Zaskale i Bór trwają prace projektowe związane z budową […]