Archiwa autora: Marek Jachymiak

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121)

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach od 21.10.2019 r. do  12.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Informacja o wywieszeniu wykazu będzie również umieszczona na stronie internetowej urzędu.  Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 18-26-123-17.

                                                                                                                                                                     Wójta Gminy Szaflary                                                                                                                                                                     Rafał Szkaradziński

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Szaflary, data 2019-10-17

O G Ł O S Z E N I E

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121)

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach od 03.07.2019 r. do  24.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Informacja o wywieszeniu wykazu będzie również umieszczona na stronie internetowej urzędu.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 18-26-123-17.

O G Ł O S Z E N I E

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity. Dz.U z 2018 r. poz. 121/,

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach od 03.09.2018 r. do  25.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 18-26-123-17.

 

Wójt

Rafał Szkaradziński

Szaflary, data 2018-08-31

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

 Wójt Gminy Szaflary działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity. Dz.U z 2018 r. poz. 121/, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Lp. Nr ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia działki w ha Nr księgi wieczystej Położenie Opis nieruchomości Wartość według wyceny
1 2 3 4 5 6 7
11

 

dz.ew.nr 215/13 0.2134 Kw. NS1T/00106511/2 Nieruchomość przy ul. A. Suskiego w Szaflarach, obok LKS Szaflary Działka jest niezabudowana, nie ogrodzona, utwardzona żwirem, stanowiąca Lz i Ps VI wg EGiB,  dla której brak jest miejscowego planu przestrzennego. 82 800,00 zł
  dz.ew.nr 215/14 0.0302 Kw. NS1T/00106511/2 Nieruchomość przy ul. A. Suskiego w Szaflarach, obok LKS Szaflary Działka jest niezabudowana, nie ogrodzona, utwardzona żwirem, stanowiąca Ps VI wg EGiB,  dla której brak jest miejscowego planu przestrzennego. 10 600,00 zł

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

                                                                                          Wójt Gminy Szaflary

Rafał Szkaradziński

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1774/

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach od 21.10.2016 r. do 10.11.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 18-26-123-17.

Starosta Nowotarski uprzejmie informuje, że w związku z aktualizacją przepisów dotyczących ustawy z dnia 29.06.1964 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. nr 28, poz. 169 z poźn. zm.), na podstawie art. 18 ww. ustawy z dnia 1 stycznia 2016 r. statuty spółek dla zagospodarowania wspólnot oraz jego zmiany, zatwierdza starostwa w drodze decyzji.

Zgodnie z zapisem art. 3 ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1276) „spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty dokonują zmian swoich statutów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy” tj. od 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774/

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach od 15.02.2016 r. do 8.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 18-26-123-17.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz U. z 2014r. poz.518/

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach od 25.01.2016 r. do 16.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 18-26-123-17.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz U. z 2014r. poz.518/

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach od 09.11.2015 r. do  30.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 18-26-123-17.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz U. z 2014r. poz.518/

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach od 05.10.2015 r. do  26.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 18-26-123-17.