Archiwa autora: Bogusława Paprocka

W 2017 roku zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie

sportowym krajowym lub międzynarodowym zgodnie z Uchwałą Nr VII/38/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 roku zostały przyznane stypendia.

Do rozpatrzenia złożonych wniosków o przyznanie stypendiów sportowych i nagród Wójt Gminy Szaflary Zarządzeniem Nr 0050.22.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku powołał Komisję Konkursową w składzie; Natalia Bylina, Sławomir Furca i Bogusława Paprocka.

Stypendia sportowe przyznawane są na pisemny wniosek zawodnika lub klubu sportowego ( stowarzyszenia), którego jest członkiem, właściwego polskiego związku sportowego lub okręgowego, dyrektora placówki oświatowej (kulturalnej) z terenu gminy, rodzica lub opiekuna prawnego.

Do Urzędu gminy w Szaflarach do dnia 18 kwietnia 2017 roku wpłynęlo 6 wniosków o przyznanie stypendium sportowego i 1 wniosek o przyznanie nagrody.

Wykaz przyznanych stypendiów sportowych w 2017 roku

Lp.

Dane wnioskującego

Dane sportowca

Dyscyplina/osiągnięcia sportowe

Wnioskowana kwota stypendium

Przyznana kwota stypndium

Okres

1 Towarzystwo Sportowe „WISŁA” Zakopane Jarosz Mateusz Skoki narciarskie- I miejsce Ogólnopolskie Zawody Loto Cup 2017 400 zł miesięcznie 300 zł miesięcznie V-XII 2017r.
2 Towarzystwo Sportowe „WISŁA” Zakopane Szczechowicz Andrzej Skoki narciarski- II miejsce drużynowo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 400 zł miesięcznie 300 zł miesięcznie V-XII 2017
3 Hajnos Wojciech Hajnos Wojciech Piłka ręczna-III miejsce Mistrzostw Polski Juniorów, powołany do Kadry Polski Juniorów 400 zł miesięcznie 400 zł miesięcznie V-XII 2017
4 Zapała Renata Zapała Renata Trójbój siłowy/Mistrz Świata Federacji WUPA i GPC 1000 zł mieięcznie 600 zł miesiecznie V-XII 2017

Lp.

Dane wnioskującego

Dane sportowca

Osiągnięcia/

dyscyplina

Wnioskowana kwota stypendium

Przyznana kwota stypndium

Okres

5 Pudzisz Halina-opiekun prawny Zuzanna Pudzisz Unihokej/II miejsce Mistrzostw Polski Juniorek Starszych 300 zł miesięcznie 300 zł miesięcznie V-XII 2017r.
6 Krystyna Krol-Kalata-opiekun prawny Jozef Król Piłka nożna- I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej 300 zł miesięcznie 200 zł miesięcznie V-XII 2017r.

 

Wykaz przyznanych nagród:

 

Lp.

Dane wnioskującego

Dane sportowca

Osiągnięcia/

dyscyplina

Wnioskowana kwota ngrody

Przyznana kwota nagrody

Okres

1 Uczniowski Klub Sportowy „REGLE” Kościelisko Magdalena Kozielska Biegi narciarskie-
II i III miejsce Mistrzostw Polski Seniorów w biegach narciarskich, srebrny medal MP Seniorów w narciarstwie wysokogórskim,
12000,00zł 6000,00 zł jednorazowo

 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 780 občanov, z ktorých 45 pochádzalo z obce Abasár (Maďarsko), 45 z obce Diósjenő (Maďarsko), 45 z obce z obce Szaflary (Poľsko), 45 z mesta Podivín (Česká republika) […]