Archiwa autora: Anna Mrowca

W 2020 r. producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2020 r

 

W dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) na ternie gminy Szaflary (wszystkie miejscowości) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tj. telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony oraz inna niepotrzebna elektronika.
Odpady należy wystawić w dniu zbiórki przy drogach publicznych do godz. 8:00 rano.

Odpady wielkogabarytowe (tj. meble, opony itp.) nie będą odbierane w czasie zbiórki.

 

Osoby prawne – Formy płatności

 • Wpłata na konto w BS w Nowym Targu
  Nr rachunku 96 8812 0005 0000 0000 2134 0002

Osoby fizyczne – Formy płatności

 • Wpłata na konto w BS w Nowym Targu
  Nr rachunku: 96 8812 0005 0000 0000 2134 0002
  W tytule należy podać imię i nazwisko podatnika, adres i nr decyzji – nakazu płatniczego
 • Wpłata w Kasie Urzędu Gminy
 • Wpłata u sołtysów w ustawowych terminach płatności tj.
  do 15 marca br.
  do 15 maja br.
  do 15 września br.
  do 15 listopada br.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do 30 czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory znajdują się poniżej:

Uchwała w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu

Pozostałe uchwały: