Andrzej Tylka

Przewodniczący Komisji „Oświaty”
Członek Komisji „Rewizyjnej”
Oświadczenie majątkowe

Propozycje mieszkańców realizowane przez Radnego

Zaskale: Dalsza modernizacja bazy sportowej - ogrodzenie szatni, drenaż nawierzchni boiska piłkarskiego, oświetlenie tego boiska
Koszt całkowity45000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Zaskale: Kanalizacja wsi (wieś rozwija się bardzo dynamicznie) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
Koszt całkowity7500000.00 Liczba mieszkańców których dotyczy1418 Koszty na mieszkańca5289.1396332863
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Zaskale: Budowa oświetlenia ulicznego na ul. K. K. Wojtyły (tam gdzie nie ma lamp), ul. B. Werona, ul. Polna, ul. Sportowa, ul. Piłsudskiego, ul. Leśna, ul. Za torem, ul. Kopaczyska oraz na ul. T. Kościuszki i na skałce.
Koszt całkowity300000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Zaskale: Asfaltowanie nawierzchni dróg gminnych w kolejności: ul. B. Werona, ul. Polna, ul. Sportowa, ul. Piłsudskiego, ul. Leśna, ul. Za torem, ul. Kopaczyska
Koszt całkowity745000.00 Liczba mieszkańców których dotyczy1500 Koszty na mieszkańca496.66666666667
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Zaskale: Dokończenie modernizacji nawierzchni asfaltowej powyższej drogi na odcinku Zaskale (dom opieki społecznej) - droga na Ludźmierz ok. 900m
Koszt całkowity350000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez