Archiwa autora: Alicja Garbacz

Alicja Garbacz

Sekretarz Urzędu Gminy Szaflary

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu RP i napływającymi informacjami o nieprawidłowościach dotyczących umieszczania plakatów i banerów wyborczych, przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2019 r. poz. […]

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Szaflary obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 19 września 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary do niżej wymienionych komisji wyborczych:
– Nr 1, w liczbie 2,
– Nr 2, w liczbie 2,
– Nr 4, w liczbie 2,
– Nr 6, w liczbie 3,
– Nr 7, w liczbie 2,
– Nr 8, w liczbie 2,
– Nr 9, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy

w Nowym Sączu II

Piotr Borkowski

Termin wykonania czynności wyborczych*)

Czynności wyborcze

1
2

do dnia 24 sierpnia 2019 r.
– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego […]