Zakończyła się przebudowa ulicy Do Barci w miejscowości Szaflary

W dniu 06.10.2020 r. została odebrana inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 604109K- ul. Do Barci w miejscowości Szaflary. Na realizację zadania Gmina Szaflary uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przekazane Gminie w ramach Funduszu środki stanowią prawie 70% kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia bitumiczna na drodze gminnej na odcinku długości 800mb  wraz z wykonaniem poboczy i robotami wykończeniowymi.

Prace zostały zrealizowane przez firmę F.HU. Kal-Trans Sp. j. Kalata, Os. Nowe 1e, 34-424 Szaflary w terminie 28.07.2020 r. – 06.10.2020 r.

Celem zadania było podniesienie standardu technicznego drogi, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, zapewnienie spójności dróg publicznych.