Z głębokim żalem zawiadamiamy….

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ks.Ryszarda Gawła – 58-letniego proboszcza parafii św. Wojciecha w Zaskalu.

Ks. Ryszard Gaweł przyjął święcenia kapłańskie w 1987 roku.  Od czerwca 2010 roku był Proboszczem w Zaskalu. Był też kapelanem Domu Pomocy Społecznej “Smrek” w Zaskalu.