Numery telefonów rachmistrzów telefonicznych

Termin:

Od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Formy w jakich jest przeprowadzany spis rolny:

  • samospis internetowy;
  • wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza;
  • wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrza, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:
22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy.

Spis rolny jest przeprowadzany w gospodarstwach:

  • osób fizycznych, czyli indywidualnych (wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w Załączniku nr 1 do Ustawy o powszechnym spisie rolnym);
  • osób prawnych (np. gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki z o.o.);
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (np. gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki cywilne).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego zachęcamy do korzystania z infolinii spisowej o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Kontakt w sprawie PSR  w województwie małopolskim:
Wojewódzkie Biuro Spisowe, Urząd Statystyczny w Krakowie

Strona internetowa:

Aktualne informacje o PSR 2020 znajdziecie Państwo na stronie: https://spisrolny.gov.pl/

Źródło: https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/