„Remont drogi gminnej nr 364772K w miejscowości Maruszyna w km 0+014,10 – 0+972,82”

 

W dniu 20.08.2020 r. Gmina Szaflary dokonała odbioru końcowego inwestycji polegającej na remoncie drogi gminnej na Os. Stanki w Maruszynie.
Zakres prac obejmował:
-wykonanie nowej nakładki asfaltowej na długości 958,72 mb,
-remont elementów odwodnienia drogowego,
-remont poboczy
-montaż barier i oznakowania drogowego,
-montaż tablicy wyświetlającej prędkość
Prace trwały od 26.11.2019 r. do 27.07.2020 r. Wykonawcą robót było Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102; 34-400 Nowy Targ

Zadanie „Remont drogi gminnej nr 364772K w miejscowości Maruszyna w km 0+014,10 – 0+972,82dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity koszt zadania: 760 392,89zł brutto
Wysokość kosztów kwalifikowanych: 748 320,09zł brutto
Kwota dofinansowania: 594 970,00zł brutto
Poziom dofinansowania: 79,50% kosztów kwalifikowanych

Jedna myśl nt. „„Remont drogi gminnej nr 364772K w miejscowości Maruszyna w km 0+014,10 – 0+972,82”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 + 2 =