Małopolska Niania 2.0

 

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu grantowego “Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu “Małopolska Niania 2.0”.

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać: pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl, dzwoniąc pod nr tel. 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23, kontaktując się przez komunikator Skype lub kontaktując się na Facebooku.

Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane będą od 8 lipca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

Do wzięcia udziału w Projekcie, a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców dzieci w wieku do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia w nim udziału mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:

  • pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu “Małopolska Niania 2.0” (nianiarops.krakow.pl) – skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku oraz załączników
  • pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)
    osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju rekomendujemy składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobiste składanie wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem Projektu.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic powinien zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym “Małopolska Niania 2.0” (nabór 2020).

Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.rops.krakow.pl – zakładka “Małopolska Niania 2.0”, gdzie zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne oraz do śledzenia strony Projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/.

 

Załączniki:

Wzory dokumentów: