Gmina Szaflary z najwyższą dotacją na likwidację barszczu Sosnowskiego

 

Dzięki staraniom o dodatkowe środki Gmina Szaflary pozyskała aż 62.024 zł na walkę z tą niebezpieczna rośliną.  Barszcz Sosnowskiego to roślina groźna dla człowieka (powoduje oparzenia II i III stopnia), inwazyjna, powodująca degradację środowiska przyrodniczego. Dodatkowo, często pojawia się masowo, stając się głównym przedstawicielem flory w danym miejscu. Zaznaczyć należy, że w miejscach, w których Barszcz Sosnowskiego wystąpił, liczba innych gatunków spada trzykrotnie.

Gmina Szaflary chcąc zapobiegać występowaniu tej groźnej rośliny wystąpiła z wnioskiem o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który to przydziela dotacje. Spośród ościennych gmin, Gmina Szaflary otrzymała najwyższą dotację na ten cel, bo aż 62.024 zł.

Usuwaniem barszczu zajmuje się firma która wygrała przetarg i ma rozpisany harmonogram działań uzgodniony z WFOŚiGW.

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy wiedzą o dodatkowych miejscach występowania barszczu o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych.