Gmina Szaflary z bonem inwestycyjnym prawie 4 mln zł

 

Gmina Szaflary w ramach tarczy antykryzysowej otrzymała dodatkową pulę środków
w wysokości prawie 4 mln zł na inwestycje w gminie. Otrzymana dotacja w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest najwyższą dotacją w Polsce.

Jak wynika z otrzymanych informacji środki te zostały podzielone proporcjonalnie – do planowanych przez gminy inwestycji, ze skorygowaniem poziomu zamożności. Środki
w ramach tego funduszu Gmina będzie mogła wydatkować do końca 2022 roku. W Gminie Szaflary wydatki inwestycyjne są realizowane na bardzo wysokim poziomie, dlatego też kwota przyznanych środków jest aż tak wysoka. Dzięki tej ogromnej puli środków nasza gmina będzie mogła spokojnie zrealizować zamierzone zadania inwestycyjne bez konieczności ograniczania zaplanowanych inwestycji, których oczekują mieszkańcy.