O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 65, poz. 284/

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach od 06.07.2020 r. do 27.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Informacja o wywieszeniu wykazu będzie również umieszczona na stronie internetowej urzędu.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 18-26-123-14.

Wójt Gminy Szaflary

Rafał Szkaradziński

Szaflary, data 2020-07-01