• rozbudowa, przebudowie istniejącego boiska sportowego LKS Zaskale,
  • przebudowa linii średniego napięcia kolidującej z projektowanym boiskiem sportowym,
  • budowa ogrodzenia terenu boiska LKS Zaskale,
  • budowa piłkochwytów wokół boiska sportowego,
  • budowa terenów utwardzonych w tym również miejsc postojowych i zjazdów
  • budowa trybun sportowych dla kibiców, zawodników, sędziów,
  • budowa nowych i przebudowa wewnętrznych instalacji energetycznych i oświetlenia,
  • budowa instalacji monitoringu obiektu,
  • budowa instalacji drenażu odwadniającego boisko sportowe wraz z proj. zbiornikiem na wodę opadową wraz z instalacją wodociągową podlewania boiska,
  • mury oporowe wraz z ukształtowaniem terenu projektowane skarpy, nasypy
  • oraz z urządzenia budowlane i infrastruktury technicznej

Adres zamierzenia inwestycyjnego: Miejscowość: Zaskale Gmina: Szaflary

 

Zakończenie postępowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + 1 =