Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 9 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

 Tematyka posiedzenia: 

    1. Analiza i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
    2. Wniosek o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Wójtowi za 2019 rok.
    3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Jacek Wątorek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 + 2 =