Projektowana sieć geotermalna w pytaniach i odpowiedziach

 

  1. W ostatnim czasie na terenie Gminy można spotkać projektantów, którzy uzgadniają przebieg sieci z mieszkańcami, z czym to jest związane?

W chwili obecnej na terenie miejscowości Szaflary, Zaskale i Bór trwają prace projektowe związane z budową sieci geotermalnej na terenie Gminy, która posłuży do ogrzewania budynków. W tych sołectwach upoważnieni projektanci pracują w terenie i uzgadniają przebieg sieci z mieszkańcami, którzy złożyli deklarację o chęci podłączenia się do sieci geotermalnej. Każdorazowo wymagane jest zaprojektowanie przyłącza do budynku i wymagana jest do tego zgoda właściciela nieruchomości. Koszty projektowania sieci i przyłączy indywidualnych ponosi gmina Szaflary, na co uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie.

  1. Czy zaprojektowanie przyłącza i wyrażenie zgody na wejście w nieruchomość oznacza konieczność podpisania umowy przyłączeniowej?

Nie ma takiego obowiązku. Wyrażenie chęci przyłączenia i złożenie deklaracji w momencie projektowania nie powoduje obowiązku przyłączenia się do sieci. Dopiero na etapie budowy sieci będzie wymagana taka decyzja od mieszkańców. Z tytułu projektowania sieci oraz przyłączy mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów, nie są przez to zobowiązani do podłączenia się do sieci, a jedynie zyskują taką możliwość.

  1. Jaki będzie koszt ciepła z projektowanego systemu ciepłowniczego?

W chwili obecnej dokładna wysokość taryfy dla nowoprojektowanej sieci nie jest jeszcze znana. Jej wysokość zależy od kilku czynników, m.in. kosztów budowy sieci i odwiertu, przy czym wartości pochodzące z dotacji nie są wliczane do taryfy. Mając na uwadze fakt, że na odwiert geotermalny gmina Szaflary pozyskała 100% dotacji, a na projektowanie sieci blisko 80%, to koszty ich budowy nie będą zwiększały wysokości taryfy dla mieszkańców. Obecnie wszystkie prowadzone działania są skierowane na to, aby koszt odbioru ciepła dla mieszkańców był jak najniższy.

  1. Jaki będzie termin budowy i uruchomienia sieci ciepłowniczej?

Przewidywany czas uruchomienia dla pierwszych odbiorców to 2022/2023 rok.

  1. Kto będzie finansował przyłącza i wymiennik?

Szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostaną przekazane na etapie podejmowania wiążącej decyzji przez mieszkańców, o chęci przyłączenia się do sieci. Gmina Szaflary będzie czyniła starania, aby umożliwić mieszkańcom dofinansowanie przyłączy oraz wymienników.

  1. Czy Gmina dopuszcza wypłatę odszkodowań właścicielom nieruchomości po których przebiegać będzie sieć ciepłownicza?

Gmina Szaflary nie wypłaca odszkodowań właścicielom nieruchomości, po których przebiegać będzie sieć ciepłownicza, podobnie jak w przypadku budowy innych sieci, np. kanalizacyjnej czy wodociągowej. W innym przypadku koszty realizacji jej budowy wzrosłyby kilkukrotnie i jej wykonanie nigdy nie doszłoby do skutku. Prowadzona inwestycja powstaje dla dobra nie tylko naszego, ale i przyszłych pokoleń, dlatego mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy podejdą do niej ze zrozumieniem.

  1. Czy późniejsze przyłączenie się do sieci będzie możliwe, jeśli ktoś nie złożył deklaracji już teraz?

Późniejsze przyłączenie się do sieci, jeśli będzie możliwe, może wiązać się z koniecznością ponoszenia tych kosztów przez mieszkańców. Może również okazać się, że późniejsze podłączenie nie będzie możliwe, w sytuacji jeśli zaprojektowana średnica rury ciepłowniczej na danej ulicy nie będzie w stanie obsłużyć dodatkowej ilości budynków, które nie były ujęte w projekcie. Projekt sieci nie może zakładać zbyt dużych zapasów mocy, gdyż musi być on optymalny dla prawidłowego działania sieci dla zadeklarowanej ilości przyłączy. Dlatego też jeszcze raz zachęcamy mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o chęci przyłączenia się do sieci ciepłowniczej, o jej wypełnienie i złożenie do sekretariatu urzędu.

  1. Czy to prawda, że od 2023 r. na terenie gminy Szaflary będzie zakaz palenia w starych piecach węglem?

W dniu 1 stycznia 2023 r. na terenie całego województwa małopolskiego, więc również na terenie naszej gminy, zacznie obowiązywać tzw. Uchwała Antysmogowa. Jeśli ktoś posiada kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do końca 2022 roku będzie musiał go wymienić. Stary kocioł będzie można zastąpić: ogrzewaniem z sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu. Kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 będzie trzeba wymienić do końca 2026 roku. W związku z obowiązkami, jakie nakłada Uchwała Antysmogowa, gmina Szaflary wychodzi mieszkańcom naprzeciw i czyni starania już teraz, aby do czasu jej wprowadzenia powstała sieć ciepłownicza w Szaflarach, Zaskalu i Borze, a w pozostałych miejscowościach sieć gazowa. Warto przypomnieć, że już od 1 lipca 2017 roku na terenie całego województwa małopolskiego nie wolno spalać mułów, flotów i miałów węglowych (węgla o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

45 − 39 =