Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że na stronach BIP GIS zostały opublikowane wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
Poniżej załączam wykaz adresów stron internetowych, na których wytyczne te zostały zamieszczone celem możliwie jak najszybszego przekazania otrzymanych informacji wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, aby organy te mogły przesłać je podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

1. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla różnych form opieki instytucjonalnej dla dzieci małych_30.04.2020
https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/

2. Wytyczne MEN i GIS dla przedszkoli_29.04.2020
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

3. Wytyczne MRPiPS i GiS dla żłobków_29.04.2020
https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Abramska
Główny Specjalista

Zespół do Spraw Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel.: +48 22 601 47 35 | fax: +48 22 845 67 57
mswia.gov.pl | malgorzata.abramska@mswia.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + = 11