Sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 25.03.2020 r. o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.
W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego proszę aby zainteresowani mieszkańcy nie brali udziału w sesji. Zapraszam do oglądania transmisji sesji na żywo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live
Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XVIII/2020

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach,
  2. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szaflary oraz warunków i trybu jej składania,
  3. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  4. przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2020 roku,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 1990/2 położonej w Bańskiej Wyżnej, stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku OSP Bańska Wyżna stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 7681 położonej w Szaflarach, stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  8. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  9. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  10. sposobu częściowego załatwienia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 18 listopada 2019 r. i przekazania petycji w pozostałym zakresie zgodnie z właściwością,
  11. sposobu załatwienia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały petycji adwokat Renaty Sutor skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Stanisław Wąsik

Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

90 − 86 =