Szanowni Państwo!

W związku z trwającym stanem epidemii, mając na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo proszę o stosowanie się do następujących zasad obsługi Klientów Urzędu Gminy Szaflary:

• Wnioski i podania proszę składać drogą elektroniczną poprzez platformę usług publicznych ePUAP. Niezbędne druki są możliwe do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy. Zachęcam Państwa również do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za pomocą bankowości elektronicznej (numery kont dostępne w BIP – link)..
• Proszę aby do Urzędu przychodzić bez osób towarzyszących w tym dzieci.
• W trakcie wizyty proszę o zachowanie ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.
• We wszystkich sprawach organizacyjnych proszę stosować się do poleceń pracowników Urzędu.
• Jeżeli jest konieczna osobista wizyta w Urzędzie, proszę przed przyjściem o wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie.
Proszę o przychodzenie do Urzędu o umówionej godzinie, aby minimalizować czas oczekiwania na obsługę.

Centrala – Biuro Obsługi Klienta 18 26 123 15
Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Planowanie przestrzenne 18 26 123 20
Inwestycje, drogownictwo, transport 18 26 123 40
Referat Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych
Geodezja i gospodarka nieruchomościami 18 26 123 41
Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo 18 26 123 41
Zamówienia publiczne 18 26 123 14
Urząd Stanu Cywilnego 18 26 123 23
Referat Organizacji i Administracji
Ewidencja ludności i dowodów osobistych 18 26 123 16
Ewidencja działalności gospodarczej 18 26 123 23
Sekretariat Wójta i Zastępcy Wójta 18 26 123 38
Wydział finansowy
Zespół księgowości podatkowej (w tym opłaty za usuwanie odpadów) 18 26 123 21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18 26 123 29

e-mail:  sekretariat@szaflary.pl

Adres skrytki ePUAP:     /vdsc3n483b/skrytka

 

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński