Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W okresie od 12 marca do 25 marca 2020 r., przedszkola, szkoły, żłobki oraz inne placówki oświatowe, opiekuńcze zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze.

Na terenie Gminy Szaflary odwołuje się również wszelkie imprezy masowe oraz zebrania wiejskie aż do odwołania.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.