Cyfrowobezpieczni w Bańskiej Wyżnej

 

Jednym z priorytetów przyjętym do pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 jest profilaktyka uzależnień od technologii informacyjno-komunikacyjnych. W związku z tym w naszej szkole odbyło się szereg działań mających na celu nauczenie bezpiecznych zachowań w sieci.

Na początku roku szkolnego zespół do planowania i koordynowania działań dotyczących bezpieczeństwa w sieci opracował szkolny plan działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

Pierwszym z podjętych działań było zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu dla wszystkich uczniów i ich rodziców. Warsztaty prowadzone były przez psychologa dziecięcego i sądowego.

Następnym krokiem było przygotowanie przez pedagog szkolną gazetki tematycznej na temat Cyberprzemocy i zaprezentowanie jej na górnym korytarzu.

Wychowawcy klas w ramach zajęć z wychowawcą przeprowadzili cykl zajęć, w ramach których uczniowie oglądali filmy edukacyjne, poznawali zasady Netykiety, brali udział w pogadankach i przygotowywali plakaty.

Ponadto uczniowie klas młodszych przygotowali przestrzenny model wirusa komputerowego oraz prace plastyczno-techniczne Strażnik Internetu. Uczniowie klas IV-VII opracowali komiksy Bezpieczeństwo w sieci. Wszystkie prace uczniów zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych.

11 lutego 2020 r. szkoła włączyła się do ogólnoświatowej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. Samorząd Uczniowski zaprezentował przed całą społecznością szkolną przedstawienie profilaktyczne uświadamiające korzyści i zagrożenia związane z dostępem do sieci.

Efektem przeprowadzonych działań jest większa świadomość uczniów i ich rodziców w zakresie zagrożeń płynących z Internetu, odpowiedzialności za postępowanie w sieci oraz dokonywanie odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów internetowych i utrwalenie zasad bezpiecznej pracy w sieci i Netykiety.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w podejmowanych działaniach, wykazali się dużym zaangażowaniem i samodzielnością. Rozwijali wówczas kompetencje w zakresie kreatywności i przedsiębiorczości, a także doskonalili umiejętność współpracy w grupie.

 

Małgorzata Kwatyra

Agnieszka Fiedor-Sulka

Zuzanna Wielkiewicz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

58 − = 57