Zasady rekrutacji Do Gminnego Przedszkola w Szaflarach na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).

1.SKŁADANIE WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU ROZPOCZNIE SIĘ 2 MARCA 2020 R. A ZAKOŃCZY 13 MARCA 2020 R. O GODZ. 15:00. WNIOSEK JEST DOSTĘPNY  W PRZEDSZKOLU LUB NA STRONIE PRZEDSZKOLA www.przedszkolewszaflarach.pl  W ZAKŁADCE „REKRUTACJA”. Do wniosku należy dołączyć:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, rodziców, bądź rodzeństwa ( w przypadku posiadania) lub
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko lub
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku posiadania własnej firmy) lub zaświadczenie z KRUS.

2.Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 3-6 lat  (roczniki: 2014-2017) zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary, nie uczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.

3.DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ  W PRZEDSZKOLU NIE BIORĄ UDZIAŁU W REKRUTACJI. RODZICE TYCH DZIECI SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA   PRZEDSZKOLNEGO W TERMINIE DO 21 LUTEGO 2020R – DOSTEPNE U WYCHOWAWCY GRUPY LUB NA STRONIE PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE „REKRUTACJA”.

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane zgodnie Regulaminem Rekrutacji Dzieci do Gminnego Przedszkola w Szaflarach–dostępny na stronie www.przedszkolewszaflarach.pl, na stronie Gminy w zakładce „Edukacja” lub w przedszkolu.
 2. Dzieci z rocznika 2018 nie będą uczestniczyły w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkola od 1 września 2020r., jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 3. Rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Szaflary mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami i wszystkie dzieci z Gminy Szaflary będą mieć zapewnione miejsce.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ  WYŁĄCZNIE U DYREKTORA PRZEDSZKOLA W WYZNACZONYCH GODZINACH:

 • PONIEDZIAŁEK: 11,00 – 13,30
 • WTOREK: 8,00 – 12,00
 • ŚRODA: 8,00 – 10,00
 • CZWARTEK: 10,00 – 13,00
 • PIĄTEK: 11,00 – 13,30

BARDZO PROSIMY, ABY WNIOSKI BYŁY PODPISANE, KOMPLETNE, ZE WSZYSTKIMI WYMAGANYMI DOKUMENTAMI.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 2 = 2