Akcja No Promil No Problem w SP Maruszyna Górna

 

W dniach 23-31 października realizowana była w szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej kampania No promil-No problem. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców.
Korzystając ze znakomitej jesiennej pogody uczniowie przemaszerowali w ulicami Maruszyny w wesołym korowodzie z hasłami kampanii.  Jednocześnie utalentowani uczniowie przygotowali dyplomy uznania dla „Nopromilowych kierowców”, które ozdobili indywidualnymi rysunkami i hasłami. Odbyła się również akcja informacyjna gazetkowo-banerowa na temat szkodliwości nadużywania alkoholu oraz przepisów prawnych dotyczących kierowców. Nopromilowy konkurs „nopromilowej” wiedzy ze słodkimi nagrodami cieszył się dużym zainteresowaniem i odbył się dwukrotnie na początku akcji szkolnej i na jej zakończenie.

Elżbieta Kuźmińska